Bestuur

Tennisvereniging ’t Gouwtje voert een actief beleid ten aanzien van het werven van jeugd.
Ons doel is kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 18 jaar enthousiast te maken voor tennis.
In samenwerking met de KNLTB, ALL-IN en enkele basisscholen in de omgeving.
Omdat het niet lukt een vaste jeugdcommissie te formeren, biedt ’t Gouwtje zoveel mogelijk activiteiten apart aan. Bijvoorbeeld een ouder/kind-toernooi. ‘Ouder’ wordt niet zo letterlijk genomen: het jeugdlid mag ook opa of oma, de buurvrouw, etc. meenemen voor dit toernooi. Samen vormen zij een koppel in de ongedwongen wedstrijdjes.
Daarnaast zijn er op een aantal middagen onderlinge wedstrijdjes (rackettrekken) en soms is er een uitwisseling met de jeugd van een andere tennisvereniging. Ook proberen we de jeugd zoveel mogelijk aan de competitie te laten deelnemen.

Deze commissie is verantwoordelijk voor een aantal ledenacties, waarbij geld wordt verdiend voor de vereniging. De belangrijkste acties zijn:
 Rabo fiets sponsortocht;
 Kerstklaverjastoernooi.
Ook zorgt deze commissie ervoor dat de kantine gezellig is aangekleed.

De verantwoordelijkheden van deze commissie zijn het onderhouden van banen, park en opstallen (clubhuis, oefenkooi, berghok, etc.), zodat het gehele tennispark in optimale staat blijft.
Een deel van het onderhoud wordt door derden gedaan. Bijvoorbeeld het onderhoud aan de baanverlichting en één keer per jaar het groot onderhoud aan de vier banen.
Het meeste onderhoud wordt echter door de leden gedaan. Zo is er in het voor- en najaar een klussendag. Op deze dag krijgt het hele park een schoonmaakbeurt.

 

Deze commissie zorgt voor het coördineren van de bardiensten en het inkopen en bijhouden van voorraden en materialen.
Omdat het niet voor iedereen dagelijks werk is om achter de bar te staan, is er in het clubhuis een instructielijst aanwezig waar alle nodige informatie op staat. U kunt natuurlijk ook informeren bij één van de commissieleden. Aangezien er nogal eens leden zijn die hun kinderen bij zich hebben tijdens de bardienst, willen wij u er op wijzen dat het wettelijk verboden is om kinderen onder de 18 jaar achter de bar toe te laten.

De Notule van de Jaarvergadering,
Het Jaarverslag

 

Geen activiteiten.

Gouwschrift
Gouwschrift December