Deze commissie zorgt voor het coördineren van de bardiensten en het inkopen en bijhouden van voorraden en materialen.
Omdat het niet voor iedereen dagelijks werk is om achter de bar te staan, is er in het clubhuis een instructielijst aanwezig waar alle nodige informatie op staat. U kunt natuurlijk ook informeren bij één van de commissieleden. Aangezien er nogal eens leden zijn die hun kinderen bij zich hebben tijdens de bardienst, willen wij u er op wijzen dat het wettelijk verboden is om kinderen onder de 18 jaar achter de bar toe te laten.

Geen activiteiten.

Gouwschrift
Gouwschrift December